PROFIT D.O.O.

Računovodske storitve

O nas

Smo računovodski servis z dolgoletnimi izkušnjami. Delujemo že od leta 1990. Računovodske storitve opravljamo za srednja, majhna in mikro podjetja, samostojne podjetnike, odvetnike, zdravnike, društva in zavode.

Naši kadri so izobraženi in strokovno podkovani, skrbimo za izobraževanje in sprotno spremljanje zakonodaje, naše delo je kvalitetno in profesionalno.
Podjetnikom zagotavljamo osebni pristop, za podjetje skrbi ena oseba, ki je podjetnikov računovodja in hkrati svetovalec na računovodskem in davčnem področju.

Smo člani Zbornice računovodskih servisov.

Imamo urejeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

Naše storitve zajemajo:

 • vodenje glavne knjige

 • vodenje pomožnih knjig

 • izdelava zaključnega računa - statističnih podatkov

 • izdelava medletnih bilanc

 • izdelava poročil po računovodskih standardih

 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti

 • obračun DDV

 • obračun, izdelava in vodenje evidenc plač, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin in ostalih izplačil fizičnim osebam

 • izdelava poročil za Banko Slovenije

 • izdelava statistike finančnih računov

 • izdelava obrazcev za pridobitev bančnega posojila

 • razne druge storitve s področja računovodstva.

Na podlagi posebnega dogovora opravljamo tudi naslednje storitve:

 • finančno svetovanje

 • davčno svetovanje

 • poročila in analize za naročnika

Kontakt

Informacije

PROFIT D.O.O.

Erbežnikova ulica 2

Ljubljana,  1000

Pridobite navodila

Pišite nam